MŮŽU SE PŘIDAT I BĚHEM PANDEMIE?

V zásadě ano. Bohužel ale na on-line tréninku moc cheerleadingu neuvidíš. Věnujeme se teď spíše všeobecné sportovní přípravě, která nám v cheerleadingu pomůže, ale žádné stunty bohužel doma dělat nemůžeme.

PŘÍSPĚVKY na školní rok 2024/25

Příspěvky je možné platit pololetně či celoročně vždy na začátku pololetí převodem na účet.

Výše příspěvků přitom závisí na věkové kategorii.

V příspěvcích je zahrnutý tréninky v naší tělocvičně v ZŠ Kozinovadle harmonogramu sezony a registrace u České asociace cheerleaders, bez které není možné startovat na soutěžích. V ceně registrace u asociace má každý sportovec např. úrazové pojištění, které může využít a dále slevy u partnerů asociace (např. jump park).

 PRIMARY:  5.900/ rok, 3.000/pololetí

JUNIOR:  6.500/rok, 3.300/pololetí

 SENIOR  6.900/rok, 3.500/pololetí

PRIMARY YOUTH/JUNIOR SENIOR
POLOLETNĚ 3.000 Kč 3.300 Kč 3.500 Kč
ROČNĚ 5.900 Kč 6.500 Kč 6.900 Kč