MŮŽU SE PŘIDAT I BĚHEM PANDEMIE?

V zásadě ano. Bohužel ale na on-line tréninku moc cheerleadingu neuvidíš. Věnujeme se teď spíše všeobecné sportovní přípravě, která nám v cheerleadingu pomůže, ale žádné stunty bohužel doma dělat nemůžeme.

kurzovné

Kurzovné je možné platit pololetně či celoročně vždy na začátku pololetí dle individuální dohody buď osobně manažerce Janě či převodem na účet.

Výše kurzovného přitom závisí na věkoné kategorii.

V kurzovném je zahrnutý trénink v naší tělocvičně v ZŠ Kozinova dvakrát týdně 90min (Mini) resp. 120min (Junior a Senior) a registrace u České asociace cheerleaders, bez které není možné startovat na soutěžích.

 MINI:   3.900/ rok, 2.000/pololetí

JUNIOR:  5.900/rok, 3.000/pololetí

 SENIOR  5.900/rok, 3.000/pololetí

MINI/TINY JUNIOR SENIOR
POLOLETNĚ 2.000 Kč 3.000 Kč 3,000 Kč
ROČNĚ 3.900 Kč 5.900 Kč 5.900 Kč